Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
1.572.000 ΕΥΡΩ

Την ένταξη του πρώτου έργου του Δήμου Άργους Ορεστικού στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» υπέγραψε στις 18 Ιουνίου 2021, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Πρόκειται την «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας», προϋπολογισμού 1.572.000 € περίπου, που είχε υποβάλλει ο Δήμος Άργους Ορεστικού, ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο.

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στατικών υδρομετρητών υπερήχων και αποπεράτωση της εφαρμογής ολοκληρωμένου τηλεμετρικού συστήματος ανάγνωσης και διαχείρισης των παροχών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού. Στόχος είναι η οικονομία του νερού ύδρευσης, η μείωση των διαρροών, η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού, αλλά και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των αντλιοστασίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται από τον κάθε καταναλωτή η άμεση και online παρακολούθηση της παροχής του για την έγκαιρη διαπίστωση πιθανών διαρροών εντός της οικίας του.

Το έργο διεκδικήθηκε στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού που έχει ξεκινήσει να υλοποιεί ο Δήμος Άργους Ορεστικού και αφορά, τόσο στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης, όσο και στην εξασφάλιση ενεργειακής αυτάρκειας.

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού είναι ένας από τους 32 Δήμους της χώρας που πετυχαίνουν ένταξη πράξης στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» και ειδικότερα στην Πρόσκληση ΑΤ01 «Υποδομές ύδρευσης» του συγκεκριμένου προγράμματος και ένας από τους 3 Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά έχει υποβάλλει προτάσεις στους 9 από τους 11 άξονες του «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στους οποίους είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει.