Προμήθεια προκατασκευασμένων θυρίδων οστεοφυλακίων για το κοιμητήριο Άργους Ορεστικού

ΣΑΤΑ

85.000 ΕΥΡΩ

Κατασκευή ενός σύγχρονου και πρακτικού οστεοφυλακίου με προκατασκευασμένες θυρίδες, που επιτρέπουν την ορθότερη διαχείριση του χώρου των κοιμητηρίων.