Προμήθειας συστημάτων χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων

ΕΣΠΑ

323.400 ΕΥΡΩ

Την προέγκριση σύμβασης προμήθειας συστημάτων χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων έλαβε ο Δήμος Άργους Ορεστικού.

Πρόκειται για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και κάδων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη βιώσιμη διαχείριση προγραμμάτων χωριστής συλλογής των αστικών βιοαποβλήτων.

Αναλυτικά η σύμβαση προβλέπει:

Δύο απορριμματοφόρα οχήματα για την αποκομιδή, τη μεταφορά και τη διάθεση των βιοαποβλήτων του Δήμου, τα οποία ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ και στην ανανέωση του στόλου των οχημάτων αποκομιδής του Δήμου και την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων απορριμματοφόρων με νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και σύγχρονης κατασκευής οχήματα.

Επίσης, 159 καφέ κάδους προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 240lt, 96 καφέ κάδους 360lt, 34 καφέ κάδους 660lt, 200 καφέ κάδους 10lt τύπου κουζίνας (οι οποίοι θα διανεμηθούν στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων) και 48 κάδοι κομποστοποίησης 330lt.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 323.400 € περίπου και εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών που έχει εκπονήσει ο Δήμος Άργους Ορεστικού.