Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τον προϋπολογισμό

ΕΘΝΟΣΗΜΟ.bmp ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΟΡΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ.png
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΆργος Ορεστικό 14/11/2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΑρ. Πρωτ.: 11220
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητηρίου 35ΠΡΟΣ :
Ταχ. Κώδικας: 52200 Άργος ΟρεστικόΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τηλέφωνο: 2467351301ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
Ε-mail: info@argosorestiko.grΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
  
  
  
  

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού να λάβουν μέρος στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010  περί «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης», παράγραφος 2 & 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 παρ. 2 & 3 του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) με θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί του υπό σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, έτους 2023».

Πληροφορίες στο γραφείο της Επιτροπής Διαβούλευσης (τηλέφωνο τηλ.2467351301).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

                                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                                          Αλέξανδρος Καράτζιος