Πρόσκληση ειδικής δια ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9/1/2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  5 Ιανουαρίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  81
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 001)   Δήμαρχο, κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου
2)   Μέλη  Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.»

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα (Διοικητηρίου 35, Άργος Ορεστικό) την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 933/96605/29.12.2021 (ΑΔΑ:9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία αναφέρεται ότι, ειδικά για τη συνεδρίαση εκλογής μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με την επίδειξη:

• πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή

• αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test)

Ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση της συνεδρίασης (ΚΥΑ   Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 6290).

Σε κάθε περίπτωση, θα τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.

  Ο προεδρεύων σύμβουλος

Νικόλαος Χατζηκυριακίδης