Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου – λογοδοσία δημοτικής αρχής (Πέμπτη, 29/2/2024)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό
Τ.Κ. 522 00
Άργος Ορεστικό, 19 Φεβρουαρίου 2024.
Αριθμ. Πρωτ:  1875

 ΠΡΟΣ:
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 και 67Α του Ν.3852/2010 (Α’ 87), ως ισχύουν, παρακαλείστε  όπως προσέλθετε  σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Άργους Ορεστικού που θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη, 29η Φεβρουαρίου 2024και ώρα 20:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό).    

       Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων  που επιθυμούν να  θέσουν θέμα  προς συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση, καλούνται να το υποβάλουν εγγράφως μέχρι το Σάββατο  24/2/2024 είτε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κατά τις εργάσιμες ημέρες), είτε δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: p.petridis@argosorestiko.gr

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Χατζηκυριακίδης