Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης του ΔΣ για τη Μ. Τετάρτη 12/4/2023 και ώρα 18:30

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 7 Απριλίου 2023.

ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ …………………………………………………………………….. Αριθμ. Πρωτ: 3319

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, …………………………………………………………………….. ΠΡΟΣ:

Τ.Κ. 522 00 ……………………………………………………………………………………… Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την Μ. Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

α/αΘΕΜΑ
1 Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος