Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις 11/08/2021

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕIΟ ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓAΝΩΝ
 
 
Άργος Ορεστικό, 10 Αυγούστου 2021                Αριθμ. Πρωτ. 6828
Ταχ. Δ/νση: Διοικητηρίου 35   ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη
Ταχ. Κώδικας: 52200
Πληροφορίες: Πετρίδης Πέτρος
Τηλέφωνο: 24673-51328
Τηλεομοιοτυπικό: 24673-51331
e-mail: p.petridis@argosorestiko.gr

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021  σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 10:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

1Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην χώρα μας και σύμφωνα και με το κάλεσμα της ΚΕΔΕ για έμπρακτη βοήθεια προς τους πυρόπληκτους Δήμους της Αττικής και της Ευβοίας, ο Δήμος Άργους Ορεστικού θα αναλάβει μέρος του κόστους μεταφοράς ζωοτροφών για αιγοπρόβατα και βοοειδή προς τις πληγείσες περιοχές, συμβάλλοντας στον βαθμό που μπορεί στην ανακούφιση των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται σκληρά.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 τεύχος Β’) .

Ο Πρόεδρος

   Οικονομικής Επιτροπής

               Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου