Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/8/2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  17 Αυγούστου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  7797
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει αύριο Πέμπτη, 18 του μηνός Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00 για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα σύμφωνα με τις δια­τάξεις του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011τεύχος Β’)

α/αΘΕΜΑ
1Δωρεάν παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση  εκδηλώσεων στο πλαίσιο των «Δραγούμειων 2022» και στους:   Φιλαθλητικό Σύλλογο  Άργους Ορεστικού,  Σύλλογο Ηλιακών & Πλανητικών Παρατηρητών Ν. Καστοριάς,  Ένωση Στρατιωτικών Π.Ε. Καστοριάς,  Σύλλογο  Μικρασιατών «Η Κύζικος» Άργους Ορεστικού,  Όμιλο Αντισφαίρισης – Χιονοδρομίας  Άργους Ορεστικού, Γυναικείο Ποδοσφαιρικό Όμιλο Καστοριάς,  Πρώϊο Ιωάννη και  Α.Γ.Σ. ΠΑΟΚ Κωσταραζίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων τους.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι οι εν θέματι παραχωρήσεις χώρων αφορούν εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στις αμέσως προσεχείς ημέρες.

        Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με το ανωτέρω θέμα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος