Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 13/09/2022 και ώρα 12:30.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 13 Σεπτεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  8838
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε σήμερα, Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 12:30  σε κατεπείγουσα συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αναγγελία προϋποθέσεων για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25,0 kVA με αριθμό 27847035-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του / της ακινήτου /εγκατάστασης στη διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου στο Άργος Ορεστικό (φωτισμός εισόδου)», προϋπολογισμού 799,63€.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι είναι επιτακτική η ανάγκη το εν θέματι έργο να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της φετινής εμποροπανήγυρης του Άργους Ορεστικού η οποία θα γίνει στις 21/9/2022.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

     Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου