Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 11/08/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  10 Αυγούστου 2021.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  6829
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, 
Τ.Κ. 522 00ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες: Πετρίδης ΠέτροςΑποδέκτες πίνακα διανομής.
Τηλέφωνο: 2467351328 
Ηλεκτρον. Δ/νση: p.petridis@argosorestiko.gr 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 11:00 και θα λήξει στις 12:00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Έγκριση ή μη χορήγησης βοήθειας προς τους πυρόπληκτους της Αττικής και της Εύβοιας.
2Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να  αποστείλουν την ψήφο τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: p.petridis@argosorestiko.gr ή μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην χώρα μας και σύμφωνα και με το κάλεσμα της ΚΕΔΕ για έμπρακτη βοήθεια προς τους πυρόπληκτους Δήμους της Αττικής και της Ευβοίας, ο Δήμος Άργους Ορεστικού θα αναλάβει μέρος του κόστους μεταφοράς ζωοτροφών για αιγοπρόβατα και βοοειδή προς τις πληγείσες περιοχές, συμβάλλοντας στον βαθμό που μπορεί στην ανακούφιση των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται σκληρά.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 τεύχος Β’).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

           Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου   

Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

  1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητι­κών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.