Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη, 8/11/2022 και ώρα 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 7 Νοεμβρίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  10933
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς την του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και  του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

α/αΘΕΜΑ
1Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
2Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της ομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» για την κατά χρήση παραχώρηση της αίθουσας του ΚΕΦΟ Άργους Ορεστικού.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως, διότι:

α) θα πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο δυνατό η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου  προκειμένου  να είναι δυνατή η άμεση εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του  (πληρωμές προμηθευτών κ.λπ.) και 

β) θα πρέπει να απαντηθεί άμεσα το αίτημα της «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» ώστε να γίνει εγαίρως ο απαραίτητος προγραμματισμός.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου   

  Αλέξανδρος Καράτζιος