Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα, 28/11/2022 και ώρα 14:30

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 25 Νοεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  11734
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικο

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022  και ώρα 14:30  σε κατεπείγουσα συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

            Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι θα πρέπει να γίνει άμεσα αναμόρφωση στους κωδικούς του προϋπολογισμού που αφορούν τη χορήγηση ειδών διαβίωσης και περίθαλψης, καθώς και τις δαπάνες εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προκειμένου να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες προετοιμασίες από πλευράς του Δήμου ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου