Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Παρασκευή, 9/12/2022 και ώρα 14:00

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………Άργος Ορεστικό, 9 Δεκεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  12429
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικο

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε σήμερα Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 14:00  σε κατεπείγουσα συνε­δρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.

        Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι υπάρχει ανάγκη μετακίνησης αιρετών στο εξωτερικό την επόμενη εβδομάδα και προκειμένου αυτή να μπορεί να πραγματοποιηθεί απαιτείται εκτός της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) και έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Προκειμένου λοιπόν να υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε η ανωτέρω Αρχή να αποφανθεί σχετικά θα πρέπει η Ο.Ε. να αποφασίσει άμεσα.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

     Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου