Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη, 21/12/2022 και ώρα 14:00

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 20 Δεκεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  13095
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικο

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 14:00  σε κατεπείγουσα συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα η της ημερήσιας διάταξης:

1Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

        Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι  υπάρχει ανάγκη οι πιστώσεις στους υπό  αναμόρφωση κωδικούς του προϋπολο­γισμού του Δήμου να χρησιμοποιηθούν πριν το τέλος του έτους το οποίο πλησιάζει και γι’ αυτόν τον λόγο είναι αδύνατο να γίνει σχετική συζήτηση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου