Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα, 23/1/2023 και ώρα 10:30

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 20 Ιανουαρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  656
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικο

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα, 23Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:30 σε κατεπείγουσα συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη πράξης του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 4.5: «Οδικές υποδομές» του «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στο πλαίσιο της με κωδικό Π85-00001 πρόσκλησης.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι σύμφωνα με την υπό κωδικό Π85-00001 πρόσκληση οι υποβληθείσες προτάσεις των δυνητικά δικαιούχων φορέων θα αξιολογηθούν άμεσα οπότε όσο ταχύτερα ληφθεί απόφαση υποβολής πρότασης του Δήμου τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ένταξης της στο ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου