Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ για τη Δευτέρα 23/1/2023 και ώρα 12:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 20 Ιανουαρίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
664
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς τη Δευτέρα23 Ιανουαρίου 2023και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

α/αΘΕΜΑ
1Έγκρισης του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Υποδομές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε Καστοριάς – Δήμος Άργους Ορεστικού – Β’ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού: 5.175.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως για τους παρακάτω λόγους.

Στις 12-1-2023 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5517/12-1-2023 (α/α ΟΠΣ 6618 ΑΔΑ: ΡΟΡΙ7ΛΨ-ΔΡΖ) Π85-00001 Πρόσκληση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (Αξονας Προτεραιότητας 4.5 «Οδικές υποδομές») προϋπολογισμού 15.400.000,00 € με τίτλο «Υποδομές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Καστοριάς», στην οποία καλούνται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και οι Δήμοι της Π.Ε. Καστοριάς να υποβάλουν σχετικές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης, ως εκ τούτου η πρότασής μας που θα υποβληθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω της προγραμματικής σύμβασης και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα της Περιφέρειας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της υλοποίησης του έργου της πρότασης, καθιστούν επιτακτική την αναγκαιότητα άμεσης λήψης της απόφασης.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος