Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ την Τρίτη 31/1/2023.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 31 Ιανουαρίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
1035
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, από τις 15:00 έως τις 15:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και  του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

α/αΘΕΜΑ
1Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου, της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και άλλων πόλεων της Ελλάδας, για τη δημιουργία ενός «δικτύου» ελληνικών πόλεων που θα εργαστούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης  της κλιματικής ουδετερότητας (στο πλαίσιο της Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030).

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως γιατί θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση έως την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η εκδήλωση υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας (MoC), στο πλαίσιο της Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου    

Αλέξανδρος Καράτζιος