Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 10/9/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  10 Σεπτεμβρίου 2021.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  7985
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, 
Τ.Κ. 522 00ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες: Πετρίδης ΠέτροςΑποδέκτες πίνακα διανομής.
Τηλέφωνο: 2467351328
Ηλεκτρον. Δ/νση: p.petridis@argosorestiko.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα λήξει στις 16:30, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

α/αΘΕΜΑ
1Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να  αποστείλουν την ψήφο τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: p.petridis@argosorestiko.gr ή μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι

  1. Απαιτείται άμεση ανάγκη ενίσχυσης του ΚΑΕ για τη φύλαξη της εμποροπανήγυρης καθώς με τα νέα πρόσθετα μέτρα θα απαιτηθούν περισσότερες βάρδιες από την εταιρία που θα αναλάβει και συνεπακόλουθα περισσότερα χρήματα.
  2. Επίσης απαιτούνται δύο ακόμη ενισχύσεις σε ΚΑΕ που είναι και αυτές επείγουσες.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/2021 (ΦΕΚ 4054/Β/4-9-2021).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

           Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

   Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

  1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητι­κών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.