Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ την Δευτέρα 6/2/2023.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 3 Φεβρουαρίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
1168
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, από τις 11:00 έως τις 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και  του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

α/αΘΕΜΑ
1Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων στον Δήμο Άργους Ορεστικού.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως γιατί σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 181692/ΕΞ2002 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (και το συνοδευτικό σε αυτό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)   θα πρέπει η υποβολή της σχετικής γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου να υποβληθεί στο ανωτέρω Υπουργείο έως τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023.

Παρακαλούνται τα μέλη του  Δ.Σ. να αποστείλουν την ψήφο τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: p.petridis@argosorestiko.gr ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον τηλ. αριθμό: ……………………………  κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου