Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Πέμπτη, 9/2/2023 και ώρα 15:30

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 9 Φεβρουαρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  1351
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικο

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε σήμερα Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023  και ώρα 15:30  σε κατεπείγουσα συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6433.001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού του Δήμου για την κάλυψη σχετικών εξόδων.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως λόγω του περιορισμένου χρόνου για τη λήψη απόφασης αφού η εν θέματι εξειδίκευση πίστωσης αφορά  τη δαπάνη επίσκεψης του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου και του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο που θα γίνει το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου