Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ για την Παρασκευή 3/3/2023 και ώρα 11:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 2 Μαρτίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
1903
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023, από τις 11:00 έως τις 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και  του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού (προγραμματισμός 2023) του Δήμου Άργους Ορεστικού.
2Παραχώρηση χρήσης  ΔΑΚ Άργους Ορεστικού.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως για τους παρακάτω λόγους:

  • 1ο θέμα: Απαιτείται άμεση λήψη απόφασης γιατί μέχρι την Τρίτη, 7/3/2023 θα πρέπει ο Δήμος να απαντήσει σχετικά στο Υπουργείο Εσωτερικών.
  • 2ο θέμα: Λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι τη Δευτέρα, 6/3/2023, τελευταία ημέρα κατά την οποία το αιτών αθλητικό σωματείο «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΡΟΣΟΝΕΡΙ» θα μπορεί  να υποβάλει ηλεκτρονικά στη Γ.Α.Α.  όλα τα απαιτούμενα στοιχεία  με σκοπό την εγγραφή του στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

Παρακαλούνται τα μέλη του  Δ.Σ. να αποστείλουν την ψήφο τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: p.petridis@argosorestiko.gr ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον τηλ. αριθμό: 6951683021  κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου    

Αλέξανδρος Καράτζιος