Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή, 17/3/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 16 Μαρτίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  2494
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικο

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή, 17Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 σε κατεπείγουσα συνε­δρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων των Κ.Α. «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι υπάρχει περιορισμένος χρόνος έως την εορτή της 25ης Μαρτίου και πρέπει να ληφθεί άμεσα σχετική απόφαση προκειμένου να προλάβουν οι υπηρεσίες του Δήμου να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίησης της ως άνω αναφερόμενης εορτής.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου