Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ για την Παρασκευή 24/3/2023 και ώρα 14:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 23 Μαρτίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
2788
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Παρασκευή24 Μαρτίου 2023,από τις 14:00 έως τις 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Άργους Ορεστικού στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς/ Ομάδα Φυσικής Αγωγής.
2Παραχώρηση χρήσης του Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού στη Δημοτική Τοπική Οργάνωση Άργους Ορεστικού της Νέας Δημοκρατίας.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι τις ημερομηνίες για τις οποίες ζητούνται οι εν θέματι παραχωρήσεις.

Παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να αποστείλουν την ψήφο τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: p.petridis@argosorestiko.gr ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον τηλ. αριθμό: 6951683021 κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος