Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή, 5/5/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 5 Μαΐου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  4148
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023  και ώρα 14:00  σε κατεπείγουσα συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Ανάθεση εντολής σε νομικό.
2Διαγραφή χρηματικού καταλόγου.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι: α) επείγει η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο του Άργους Ορεστικού εξαιτίας της υλοποίησης του έργου του φυσικού αερίου και β) υπάρχει περιορισμένος χρόνος έως τη λήξη των προθεσμιών του εν θέματι 2 βεβαιωτικού χρηματικού καταλόγου.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου