Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 15/9/2021 και ώρα 4:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  15 Σεπτεμβρίου 2021.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  8114
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, 
Τ.Κ. 522 00ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες: Πετρίδης ΠέτροςΑποδέκτες πίνακα διανομής.
Τηλέφωνο: 2467351328
Ηλεκτρον. Δ/νση: p.petridis@argosorestiko.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σήμερα Τετάρτη15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 16:00 σε έκτακτη   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικαιροποίηση δεδομένων και λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη  της Εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού 2021.

        Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα απαιτείται άμεση λήψη απόφασης σχετικά με  την πραγματοποίηση ή μη  της Εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού 2021καθότι πλησιάζει η ημερομηνία επίσημης έναρξης της Εμποροπανήγυρης και η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου καθώς και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να γνωρίζουν έγκαιρα εάν αυτή τελικά θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες υποβολής αίτησης συμμετοχής των εκθετών (σε περίπτωση που η Εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί).

Η διαδικασία της  συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με το ανωτέρω θέμα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/2021 (ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021).

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

  1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητι­κών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.