Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ για την Παρασκευή 23/6/2023 και ώρα 11 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 22 Ιουνίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  6275
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023 και ώρα 11 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με Νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».
2Έγκριση σύναψης συμφωνίας πλαίσιο με τον ΔΕΔΔΗΕ για τον φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου με χρήση του Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
3Ορισμός εκκαθαριστή για έργα του Δήμου τα οποία είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
4Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως για τους παρακάτω λόγους:

  1. Για το 1ο θέμα διότι απαιτείται η άμεση λήψη απόφασης ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ολοκλήρωσή του έργου.
  2. Για το 2ο θέμα διότι εντός του επόμενου διαστήματος πρόκειται να εγκριθεί η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Άργους Ορεστικού για τη χρηματοδότηση, μέσω της Ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων, της προμήθειας με αντικείμενο την αντικατάσταση του σύνολου των φωτιστικών του οδικού δικτύου του Δήμου, με φωτιστικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης τεχνολογίας led και απαιτείται ως προαπαιτούμενη η σύναψη σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ
  3. Για το 3ο θέμα διότι ζητήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η άμεση λήψη απόφασης ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ολοκλήρωσή τους.
  4. Για το 4ο θέμα λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι τις ημέρες στις οποίες πρέπει να γίνουν οι εν θέματι εκδηλώσεις.

Παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να αποστείλουν την ψήφο τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: p.petridis@argosorestiko.gr ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον τηλ. αριθμό: 6951683021 κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος