Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Πέμπτη, 29/6/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 28 Ιουνίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  6535
 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη, 29 Ιουνίου  2023  και ώρα 11:00 σε κατεπείγουσα συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Ανάθεση εντολής σε νομικό.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι την προσεχή Παρασκευή 30/6/2023 θα πρέπει να υποβληθεί από δικηγόρο για λογαριασμό του Δήμου υπόμνημα σε δικαστήριο της Θεσσαλονίκης για υπόθεσή του.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου