Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ για την Τρίτη 11/7/2023 και ώρα 11 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 10 Ιουλίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  7052
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 11 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

α/αΘΕΜΑ
1Πρόσληψη προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες.
2Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως: α) λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την πρόσληψη προσωπικού του 1ου θέματος και β) λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι τις ημέρες στις οποίες πρέπει να γίνουν οι εκδηλώσεις του 2ου θέματος.

Παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να αποστείλουν την ψήφο τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: p.petridis@argosorestiko.gr ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον τηλ. αριθμό: 6951683021 κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος