Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 17 Οκτωβρίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  11257
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράςτην Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00, σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονι­σμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

α/αΘΕΜΑ
1Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης
2Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που υπάρχουν για τη λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να αποστείλουν την ψήφο τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: p.petridis@argosorestiko.gr ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον τηλ. αριθμό: 6951683021 κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αλέξανδρος Καράτζιος