Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής – 30/10/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 30 Οκτωβρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  11654
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023  και ώρα 2 μ.μ. σε κατεπείγουσα συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου από το  Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021 -2027, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 4 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων».

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που υπάρχουν μέχρις τις 31/10/2023, ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με την εν θέματι πρόσκληση.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής    

      Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου