Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής – 2/11/2023

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………Άργος Ορεστικό, 1 Νοεμβρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  11765
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023  και ώρα 2 μ.μ. σε κατεπείγουσα συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων του Κ.Α. 00.6433.001«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που υπάρχουν για τη λήψη απόφασης αφού έως την Παρασκευή, 3/11/2023, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί οι σχετικές προσκλήσεις στους οικονομικούς φορείς (υπηρεσίες φιλοξενίας) προκειμένου να υποβάλλουν προσφορές.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

        Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου