Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ στις 9/11/20123

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 9 Νοεμβρίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  12034
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράςτην Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 2 μ.μ., σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονι­σμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

α/αΘΕΜΑ
1Παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που υπάρχουν για τη λήψη απόφασης αφού σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας (ΟΧΕ) ο επικείμενος αγώνας του αιτούντα συλλόγου (ΑΟΑΚ) για το πρωτάθλημα χειροσφαίρισης Α2 Γυναικών πρόκειται να διεξαχθεί στις 11/11/2023.

Παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να αποστείλουν την ψήφο τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: p.petridis@argosorestiko.gr ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον τηλ. αριθμό: 6951683021 κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΑλέξανδρος Καράτζιος