Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής – 1/12/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 30 Νοεμβρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  12858
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023  και ώρα 11 π.μ. σε κατεπείγουσα συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Ανάθεση εντολής σε νομικό.
2Έγκριση του  πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών της δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την μονάδα Ιαματικής θεραπείας “Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας” του Δήμου Άργους Ορεστικού».

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως: α) λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που υπάρχουν για τη λήψη απόφασης ανάθεσης εντολής σε νομικό για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 1101/2023 απόφασης του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών καθότι η σχετική προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 4/12/2023 και β) για να επισπευστούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την μονάδα Ιαματικής θεραπείας “Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας” του Δήμου Άργους Ορεστικού», ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η υλοποίησή του.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής    
   
  Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου