Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 28/9/2021 και ώρα 3:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  28 Σεπτεμβρίου 2021.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  8535
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, 
Τ.Κ. 522 00ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες: Πετρίδης ΠέτροςΑποδέκτες πίνακα διανομής.
Τηλέφωνο: 2467351328
Ηλεκτρον. Δ/νση: p.petridis@argosorestiko.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σήμερα Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021 σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα λήξει στις 15:30, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα παραχώρησης χρήσης αίθουσας για την πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας.
2Έγκριση παραχώρησης προς χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Άργους Ορεστικού.
3Έγκριση παραχώρησης προς χρήση του Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.

        Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι οι αιτούντες των ανωτέρων παραχωρήσεων ζήτησαν να του δοθεί απάντηση όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να ρυθμίσουν έγκαιρα τις λοιπές λεπτομέρειες χρήσης των ανωτέρω δημοτικών χώρων. Συγκεκριμένα ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Άργους Ορεστικού χρειάζεται την έγκριση παραχώρησης  του ΔΑΚ Άργους Ορεστικού προκειμένου να κάνει τη σχετική δήλωση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έως τις 30/9/2021.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/2021 (ΦΕΚ 4441/Β/25-9-2021)

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

         Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

  1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  3. Οι κυρίες και οι κύριοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου.
  • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητι­κών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.