Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού να λάβουν μέρος στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την Πέμπτη  25 Νοεμβρίου 2021 από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010  περί «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης», παράγραφος 2 & 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 παρ. 2 & 3 του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) με θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί του υπό σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, έτους 2022».

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης όπως συμμετάσχουν στη διαδικασία την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ., καταθέτοντας τις προτάσεις και απόψεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου  (info@argosorestiko.gr), συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ).

Πληροφορίες στο γραφείο της Επιτροπής Διαβούλευσης (τηλέφωνο τηλ.2467351301).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας, η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης θα επαναληφθεί την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

                                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                                          Παναγιώτης Βακόπουλος           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ).