Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΆργος Ορεστικό 08/11/2023
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΑρ. Πρωτ.:12011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητηρίου 35ΠΡΟΣ :
Ταχ. Κώδικας: 52200 Άργος ΟρεστικόΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τηλέφωνο: 2467351301ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
Ε-mail: info@argosorestiko.grΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού να λάβουν μέρος στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα20Νοεμβρίου 2023 και ώρα14:00,στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010  περί «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης», παράγραφος 2 & 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 παρ. 2 & 3 του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) με θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί του υπό σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, έτους 2024».

Πληροφορίες στο γραφείο της Επιτροπής Διαβούλευσης(τηλέφωνο τηλ.2467351301).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

                                                             Ο Πρόεδρος

                                                   Αλέξανδρος Καράτζιος