Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 11/07/2022 και ώρα 10:30 το πρωί

ΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 7 Ιουλίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  6449
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικ

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022  και ώρα 10:30  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2023.
2Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης προσφο­ρών) του έργου: «Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 96.774,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).
3Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
4Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού».

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής                

  Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου