Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 20/07/2022 και ώρα 10:30 το πρωί

ΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 15 Ιουλίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  6792
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022  και ώρα 10:30  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Μετατόπιση επίτονα Χαμηλής Τάσης στο Δ.Δ. Ασπροκκλησιάς», προϋπολογισμού 105,13 €.
2Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2023», προϋπολογισμού  81.145,35€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου