Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 27/07/2022 και ώρα 10:30 το πρωί

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 22 Ιουλίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  7043
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022  και ώρα 10:30  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση  του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή κτιρίου διοίκησης στο Ο.Τ. Γ135 του σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού»
2Έγκριση  του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση καταστραμμένων κομβολογίων & προβληματικών  κλάδων του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Άργους Ορεστικού».
3Έγκριση του 1ου και του 2ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους 2×3.000 λίτρων συμβατών με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ, για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πλέον εργασίες ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου».
4Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου