Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 23/08/2022 και ώρα 11:00 το πρωί

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 19 Αυγούστου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  7858
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022  και ώρα 11:00  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση  1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού».
2Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Κωσταραζίου».
3Έγκριση 3ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού»
4Έγκριση 3ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
5Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αγωγών μεταφοράς πόλης  Άργους Ορεστικού».
6Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».
7Έγκριση 2ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση  2ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού»
8Έγκριση 2ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση εργαστηρίων ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού»
9Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη Νέα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 806.451,61 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και ορισμός της επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
10Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού»,  προϋπολογισμού 2.563.437,39 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και ορισμός της επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
11Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «ΕΕΛ Άργους Ορεστικού».
12Έγκριση διενέργειας ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Ίωνα Δραγούμη», προϋπολογισμού 1.636.456,11 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου και ορισμός των μελών της σχετικής Επιτροπής Διαγωνισμού. 
13Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Επαύξηση ισχύος από 8,0 kVA σε 95,0  kVA  της παροχής με αριθμό 27811025-01 στη διεύθυνση Αμμουδάρα Καστοριάς (κοινοτικό κτίριο)»,  προϋπολογισμού 506,55€.
14Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Καθαρισμός ρέματος “ΡΙΚΟΥΣΚΑ” στα τμήματα από Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας έως εκβολή στον ποταμό Αλιάκμονα & από πηγές Ασπρονερίου έως γέφυρα Ασπροκκλησιάς» με αριθμό μελέτης 7/2022.
15Τροποποίηση της αριθμ. 26/2017 μελέτης κατασκευής του  έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το Κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού». 
16Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου «Αποκαταστάσεις καταστραμμένων γεωτρήσεων και καταθλιπτικών αγωγών ύδρευσης στους οικισμούς Ασπροκκλησιάς, Κωσταραζίου και Λαχανοκήπων»
17Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού».
18Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Δημοσίων Υπηρεσιών-Πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού».
19Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2023», προϋπολογισμού  81.145,35€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
20Καθορισμός όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης  χώρου για την λειτουργία του Λούνα Παρκ κατά την εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού έτους 2022.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου