Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 07/10/2022 και ώρα 11:00

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 3 Οκτωβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  9774
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022  και ώρα 11:00  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού»
2Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρω­σης) του έργου: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)», προϋπολογισμού 214.516,13 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής    Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου