Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 7/11/2022 και ώρα 14:30

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 3 Νοεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  10888
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:30 σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».
2Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».
3Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων 2022, του Δήμου Άργους Ορεστικού.
4Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας τροφίμων 2022, του Δήμου Άργους Ορεστικού.
5Έκτακτη επιχορήγηση στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.
6 Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού 50.000,00€ από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
7Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
8Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου