Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη, 23/11/2022 και ώρα 14:30`

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 18 Νοεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  11511
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικο

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:30 σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή τελών και δικαιωμάτων έτους 2023.
2Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Άρση καταπτώσεων και καθαρισμοί τάφρων και πρανών δημοτικών δρόμων από θεομηνία, τμημάτων του οδικού δικτύου των ΤΚ Λακκωμάτων, Μελανθίου, Σπηλαίων και Καστανοφύτου».
3Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου