Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 6/12/2022 και ώρα 14:30`

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 2 Δεκεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  12109
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 14:30  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού και των νομικών προσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2023»  για την ΟΜΑΔΑ Ζ-ΥΠΟΟΜΑΔΑ Κρασί Τσίπουρο (Εορτή Πρωτοχρονιάς – Καθαράς Δευτέρας – Καστανογιορτη.
2Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
3Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».
4Έγκριση ή μη 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού».
5Ανάθεση εντολής σε νομικούς.
6Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου