Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 13/12/2022 και ώρα 14:00.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 9 Δεκεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  12502
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 14:00  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Εξειδίκευση πιστώσεων στους Κ.Α. «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» για την κάλυψη των εξόδων   που αφορούν τον εορτασμό των Χριστουγέννων  και της πρωτοχρονιάς.
2Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 60.6474.001 «Έξοδα εκδηλώσεων τμήματος Προσχολικής Αγωγής» για την κάλυψη των εξόδων   που αφορούν τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας.
3Αποδοχή ένταξης πράξεων στο    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020, στη Δράση 4.3.4: «Βελτίωση  πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και καθορισμός του συστήματος δημοπράτησής τους.
4Έγκριση ειδικής διαταγής και διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης παρατηρήσεων του ΕΣΠΕΛ για το έργο: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
5Έγκριση ειδικής διαταγήςκαι διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης παρατηρήσεων του ΕΣΠΕΛ για το έργο:«Ανακατασκευή δημοτικού σχολείου παλαιού Κωσταραζίου».

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου