Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 16/12/2022 και ώρα 14:00.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 12 Δεκεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  12557
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 14:00  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού  οικ. έτους 2023.
2Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Βιολογική επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 2.563.437,39  ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
3Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Βιολογική επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων Δ. Ε. Ίωνα Δραγούμη»,  προϋπολογισμού 1.636.456,11  ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
4Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου