Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 21/3/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 17 Μαρτίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  2536
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023  και ώρα 14:00  σε τακτική συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση  του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης Άργους Ορεστικού Δήμου Άργους Ορεστικού».
2Μετάθεση ημερομηνιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων.
3Τροποποίηση όρων τοκοχρεολυτικού δανείου προς το Δήμο Άργους Ορεστικού  για το έργο με τίτλο «Έργα βελτίωσης ύδρευσης και ΑΠΕ Δήμου Άργους Ορεστικού που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
4Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
5Έγκριση μετακίνησης αιρετών.
6Τρόπος διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023».
7Τρόπος διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023».

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου