Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 6/6/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 2 Ιουνίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  5414
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023  και ώρα 14:00  σε τακτική συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1Έγκριση της υπ. αριθ. 03/2020 μελέτης με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Μακεδονίας».
2Ανάθεση εντολής σε νομικό.
3Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
4Έγκριση μετακίνησης αιρετών.
5Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου  2023.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου