Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 19/6/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 15 Ιουνίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  6000
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 19Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00 σε τακτική συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου:  “Ενεργειακή Αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την μονάδα Ιαματικής θεραπείας «Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας»”, προϋπολογισμού 461.544,21 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
2Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμισης κτιρίου α) Αποθεραπείας και Αναζωογόνησης Λουόμενων Ιαματικών Λουτρών Αμμουδάρας β) Χώρου Στέγασης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»”, προϋπολογισμού 307.577,72 ευρώ.
3Ανάθεση εντολών σε νομικό και συμβολαιογράφο.
4Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου